Maikin Kati ja Tuuli-Elina olivat Liveton webinaarivieraina 10.2. ja keskustelimme Elina Nordlundin johdolla siitä, mitä onnistunut tapahtuman juonto vaatii? Webinaarin pääset katsomaan tästä linkistä. Alla tiivistettynä webinaarissa esiin nousseet asiat.

Tapahtuman juontaminen tuo monelle ahdistusta, mutta onneksi monelle myös innostusta. Elina kysyikin heti alkuun, että onko jotain avainta onneen, miten luodaan onnistunut juonto?

Hyvä juontaja ei vain toivota ihmisiä tervetulleeksi ja kutsu esiintyjät lavalle, vaan juontajalla tulee olla laajempi ymmärrys koko tapahtumasta. Juontajan pitää pystyä ymmärtämään tapahtuman myynnillinen näkökulma, sisäistää tapahtuman tavoite ja keksiä keinot miten vahvistaa juonnoilla näiden toteutumista. Lisäksi juontajan tulee osata johtaa tapahtuman tunnelmaa. Siksi yksittäistä avainta onneen ei ole, mutta avainnippu kylläkin.

Hyvä valmistautuminen on asia, jota koulutuksissamme aina painotamme. Meillä on olemassa oma ”check-lista”, jonka käymme aina läpi jokaisen tapahtuman kohdalla.


Tässä kuusi poimintaa check-lististä:

1. Miksi kyseinen tapahtuma järjestetään, mikä on tapahtuman tavoite?
2. Ketä on yleisössä, mikä on tapahtuman kohderyhmä?

Nämä asiat vaikuttavat paljon juontokäsikirjoituksen sisältöön, jotta tavoitetta tukeva ja aiheen mukainen punainen lanka saadaan kulkemaan juonnoissa läpi tapahtuman. Kohderyhmän tietämys tapahtuman aiheesta vaikuttaa siihen, millä tasolla asioista puhutaan ja minkälaista kieltä käytetään. Jos yleisö koostuu tapahtuma-aiheen asiantuntijoista, voidaan mennä pintaa syvemmälle. Mikäli taas kyseessä on esimerkiksi yleisötilaisuus messuilla, jossa yleisön tietämys on eri tasoista, on juontajan hyvä avata käytettyjä käsitteitä ja siten varmistaa, että tieto on kaikille sisäistettävässä muodossa.

3. Aikataulutus
4. Juontokieli

Juontaja vastaa aikataulun toteutumisesta yhdessä tuottajan kanssa. Mikäli tapahtumassa ei ole erillistä tuottajaa, hyvä juontaja ottaa kopin aikataulussa pysymisestä. Joskus aikataulussa pysyminen vaatii puhujien keskeyttämisen ja juontajan on hyvä miettiä valmiiksi puhuja- ja yleisöystävällinen tapa ”interventioon”. Juontokeikalle valmistautuessa on hyvä miettiä myös valmiiksi, miten täytät mahdolliset vahingossa syntyneet luppoajat. Maikin koulutuksissa osallistujille annetaan aina työkalupakki, josta löytyy ratkaisuja tähän ongelmaan ja se toimii inspiraationa omien työkalujen keksimiseen. Juontokieli on myös hyvä varmistaa aina etukäteen. Ammattisanasto aiheesta kun aiheesta voi olla haastava lennosta ihan englanniksikin, jos siihen ei ole yhtään varautunut. Juontokielellä tarkoitetaan myös kohderyhmälle sopivaa kieltä, jota sivuttiin edellisessä kohdassa.

5. Yhteistyökumppaneiden huomioinen
6. Suunnittele alku-, väli- ja loppujuonnot

Juontajan täytyy ottaa selvää tapahtuman yhteistyökumppaneista ja siitä mitä heille on luvattu kuuluvuuden suhteen. Tyytyväiset yhteistyökumppanit on tapahtuman järjestäjän kannalta erittäin tärkeä asia, joten tämä on otettava aina huomioon. Kun taustatiedot on hyvin tehty niin juontokäsikirjoituksen tekemisen voi aloittaa hyvillä mielin. Juonnot koostuvat hyvin yksinkertaisesta kolmen kohdan kombinaatiosta, joiden sisältö suunnitellaan taustatyön pohjalta ja muokataan itse tapahtumassa. Yksikään tapahtuma ei suju muutoksitta, joten juontajan täytyy pystyä reagoimaan muutoksiin nopeasti. Kokemus auttaa tässäkin asiassa ja siinä, mitä asioita kannattaa sijoittaa alkuun, mitä väliin ja mitä loppujuontoon.

Onnistuuko juontaminen keneltä tahansa?

Onnistuu! Mikäli nauttii esiintymisestä ja on oikeasti aikaa perehtyä juontamisen saloihin. Silloin, kun yrityksen omasta henkilökunnasta pakotetaan juontajan rooliin henkilö tai ei anneta tarpeeksi aikaa juontotyöhön valmistautumiseen, ei yleensä saada aikaan haluttua lopputulosta. Tiettyä persoonaa tai tyyppiä ei ole, josta kuoriutuu huippujuontaja vaan kuka tahansa voi olla mahtava juontaja, kun huomioi oman persoonansa vahvuudet. Mikäli harkitset oman yrityksen sisältä juontajaa tapahtumaasi niin anna ensin valmiudet roolin hoitamiseen. Ei ketään laiteta tekemään tilinpäätöstäkään ilman asianmukaista koulutusta vaikka henkilö olisi luonteeltaan tarkka ja rakastaisi numeroista. Maikin Juontajaksi-kurssin käyneistä 50% on asiantuntijoita, jotka hakevat nimeomaan osaamista työnantajiensa tapahtumien juontamiseen.

Milloin kannattaa palkata ammattijuontaja?

Juontajalla on iso rooli, sillä hän on yleensä se ensimmäinen kasvo, jonka yleisö näkee ja joka vaikuttaa siihen, millä tunnelmalla tapahtuma lähtee käyntiin. Ammattijuontajan puoleen kannattaa kääntyä ehdottomasti silloin, kun oman yrityksen sisältä ei löydy halukkuutta tai aikaresursseja juontotaidon kehittämiseen. Kannattaa myös ottaa huomioon, että yleensä juhlaa pidetään arvokkaampana, kun juontajaksi on palkattu ulkopuolinen ammattilainen. Ulkopuolinen juontaja vapauttaa järjestäjän ohjelman kulkuun liittyvästä stressistä, eikä osallistujien tarvitse myöskään jännittää juontajan puolesta. Lisäksi ulkopuolisen juontajan käyttö vapauttaa oman henkilökunnan pitämään huolta vieraista ja nauttimaan itsekin juhlasta.

”Mitä asioita kannattaa ottaa huomioon ulkopuolista juontajaa palkatessa?” – aihetta käsitellään tarkemmin meidän seuraavassa blogissa. Älä koskaan osta sikaa säkissä, joten kurkkaa vinkit seuraavasta blogi-kirjoituksesta ja löydä täydellinen MATCH juuri sinun tapahtumaasi.

Mitä ammattijuontajan käyttäminen sitten maksaa? Meidän kokemuksen mukaan juontajia on tarjolla noin parista sadasta aina useaan tuhanteen euroon. Hintaan vaikuttaa eniten kokemus sekä julkisuusarvo. Ei tv:stä tutut ammattijuontajat maksavat keskimäärin noin 900-1800€. Tv-kasvot sitten yleensä 3000€ ylöspäin.

Miten juontaminen eroaa virtuaalisessa tapahtumassa verrattuna siihen, että ollaan kaikki samassa tilassa?

Kameralla esiintyminen yksin studiossa on aivan eri asia kuin olla kasvokkain yleisön edessä. Energian ylläpitäminen yksin kameran edessä on haastavampaa kuin välitön vuorovaikutus yleisön kanssa. Myös maneerit korostuvat kameran edessä. Tuhatpäiset live-yleisön edessä ei ole niin väliksi jos käsi välillä heilahtaa kasvoilla, mutta tiukassa rajauksessa kameran edessä käsi haromassa kasvoja alkaa äkkiä ärsyttämään etäkatsojaa. Pahimmassa tapauksessa puhetekniset tai esiintymisen maneerit tulevat häiritseviksi ja vaikuttavat viestin läpi menemiseen. Valmistautumisessa ei juurikaan ole eroja, mutta stream-juonnossa on enemmän haasteita tekniikan kanssa, jotka on hyvä huomioda etukäteen.

Jos on menossa ensimmäistä kertaa juontamaan, kannattaa hetki pohtia myös omaa tapaansa jännittää. Paras tapa saada omista jännityksen tuomista maneereista on kuvata esiintymistään tai pyytää palautetta esiintymisen ammattilaiselta, jotta voit opetella hallitsemaan maneerisi. Kaverin palautteeseen ei voi valitettavasti 100% luottaa ellei hän ole itse esiintymisen ammattilainen. Jännitys ei saisi näkyä yleisölle, koska yleisö ei tiedä, miksi esiintyjä jännittää? Pahimmassa tapauksessa hermostuksen merkit tulkitaan valehteluksi tai juontajan jännityneisyys luo koko yleisöön jännityneen fiiliksen. Toisia on lupa kopioida, joten kuuntele ja katso ammattijuontajia. Mieti mitä voisit ottaa heiltä mukaan omaan juontoosi ja mikä ei ehdottamasti sovi sinun persoonaasi?

Maikki järjestää myös juontamisen ja esiintymisen koulutuksia sekä henkilökohtaisesti, että ryhmille. Mikäli kaipaat sparria asian tiimoilta, niin kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä. Mikäli haluat kehittyä juontajana niin seuraavan Juontajaksi-koulutuksen sisällön ja ajankohdan pääset katsomaan tästä linkistä.

Webinaarin lopussa annamme täsmävinkkejä mm. mikrofonitekniikkaan ja muistiinpanojen tekemiseen! Kurkkaa siis webinaari tästä linkistä. Muista aina joka käänteessä olla oma itsesi, ole aito, älä yritä olla mitään muuta – sieltä se itsevarmuus kumpuaa!

PS. Etä Esiintymisen Top 5 – ilmaista vinkkiä pääset latamaan täältä.

Webinaarin voit myös ladata itsellesi Liveton linkistä.

t. Kati ja Tuuli-Elina