Juontamisen oppikirja antaa konkreettiset eväät asiantuntijoille toimia juontajan roolissa missä tahansa tapahtumassa. Kirja on ilmestynyt kesäkuussa 2021.

Juontajan rooli on olennainen yrityksen sisäisissä tapahtumissa, messuilla, seminaareissa sekä kaikissa yleisötapahtumissa.  Tällä hetkellä työelämässä toimivilta eri alojen asiantuntijoilta puuttuu osaaminen tapahtumien onnistuneesta läpiviennistä.

Juontamisen oppikirja  – vakuuttavalla esiintymisellä parempia tuloksia.

Tapahtumien järjestämiseen on saatavilla oppaita ja kirjallisia teoksia, mutta tilaisuuksien läpivientiin eli juontamiseen ei ole tällä hetkellä saatavilla tarpeeksi ammatillista tietoa. 

Juontajalla on iso rooli onnistuneen tapahtuman luomisessa. Juontajan rooliin kuuluu enemmän kuin vain tervetulotoivotukset ja puhujien esittelyt. Juontajan vastuulla on juontokäsikirjoituksen tekeminen, tapahtuman tunnelman ylläpitäminen, aikataulusta huolehtiminen, tapahtuman tavoitteen edistäminen ja haastatteluiden sekä paneelikeskusteluiden ammattitaitoinen moderointi.

Juontajamisen oppikirjan teesit omaksumalla asiantuntija voi toimia esimerkiksi fasilitaattorina koulutustapahtumissa, hostina tai seremoniamestarina yritystilaisuuksissa, haastattelijana tai moderaattorina paneelikeskusteluissa. 

Opit vaikuttavampaa puheviestintää

Kirja vahvistaa asiantuntijoiden kykyä havainnoida ja parantaa omaa esiintymistään juontajan roolissa. Kirjassa perehdytään juontokäsikirjoituksen luomiseen, minkä avulla vahvistetaan koko tapahtuman tavoitteita ja parannetaan tapahtumakävijöiden kokemusta tilaisuudesta.

Kirjan opit vahvistavat myös yleisiä esiintymistaitoja, opettavat puhumaan mikrofoniin oikeaoppisesti ja antavat eväät vaikuttavampaan puheviestintään.

Kirjan teoria ja juontamisen tueksi tehdyt harjoitteet antavat rohkeuden astua yleisön eteen ja johtaa tapahtumaa. Oikeilla juontotekniikoilla on helpompi olla vuorovaikutuksessa yleisön kanssa ja vastata myös tapahtuman aikataulusta. 

Kirjailijat Tuuli-Elina Andersén ja Kati Vasell

Juontamisen oppikirjan kirjoittajat ovat yli 10 vuotta ammattijuontajina toimineet Tuuli-Elina Andersén (os. Ruuskanen) ja Kati Vasell, jotka nyt tiivistävät juontamisen opit yhteen teokseen. Andersén ja Vasell ovat myös kouluttaneet satoja asiantuntijoita ja juontoalalle pyrkiviä esiintymisen ammattilaisia. 

Juontamisen oppikirja kokoaa yhteen Katin ja Tuuli-Elinan yli 10-vuoden opit ja kokemuksen juontajana toimimisesta. Juontamisen oppikirja on ensimmäinen laatuaan ja se on asiantuntijoiden pyytämä teos.

Kirjailijat:

Kati Vasell on toiminut juontajana yli 10-vuotta. Hän kapusi lavalle juontamaan toimittuaan ensin tapahtumatuottajana ja mallina. Kati aloitti juontamisen kauppakeskustapahtumista ja festivaalilavoilta ja on sittemmin juontanut niin yritystapahtumissa, messuilla kuin TV:ssäkin.

Kati toimii lisäksi stylistinä ja hänen vahvinta alaa onkin vakuuttavan esiintymisen peruspalikat, ulkoisen olemuksen merkitys ja esiintymisjännityksen haltuunotto. 


Tuuli-Elina Andersén omaa niin ikään yli 10-vuoden juontokokemuksen. Tuuli-Elina aloitti juontamisen yritystilaisuuksista ja seminaareista mutta niittää mainetta nykyään myös juontajana kaupallisissa tapahtumissa. Tuuli-Elinan vahvuutena on juontojen käsikirjoitus ja hän toimii myös puhujana.

Tuuli-Elina voitti Sanan Säilän Suomen mestaruuden 2019 ja edusti Suomea Euroopan osakilpailussa. Tuuli-Elinan ominta alaa ovatkin tarinan kerronta, paneelien moderointi ja läsnäolevat haastattelut.